research
 • 03 Մայ
 • 2023

Հայ-Ռուսական համալսարանում ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության գիտության կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ՝ 22YR-5E006 ծածկագրով թեմայի շրջանակում տեղի է ունեցել կլոր սեղան - քննարկում

  Վարող՝  ՀՌՀ իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ ի.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Ս. Ղամբարյան։

  Ապրիլի 12-ին  Հայ-Ռուսական համալսարանում ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության գիտության կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ՝ 22YR-5E006 ծածկագրով թեմայի շրջանակում տեղի է ունեցել կլոր սեղան - քննարկում՝ "Քաղաքական իրավունքների իրացման հիմնախնդիրները ժամանակակից պայմաններում (պատգամավորի անձեռնմխելիության ինստիտուտի համատեքստում)" խորագրով։

  Զեկուցողներ՝

  ՀՀ ՍԴ Նախագահի խորհրդական, իրավունքի մագիստրոս, ք․գ․թ․, դոցենտ Արմեն Հարությունյան
  Թեմա՝ Քաղաքական իրավունքների դերը ժամանակակից պայմաններում

   ՀՀ ՍԴ Նախագահի օգնական, ի․գ․թ․ Արտակ Ղազարյան

  Թեմա՝ Պատգամավորի անձեռնմխելիությունը իբրև ժողովրդի ապանաձնավորված և անձնավորած քաղաքական կամքի իրացման երաշխիք 

  ՀՀ ՍԴ Նախագահի օգնական, ի․գ․թ․ Նաիրա Հովհաննիսյան․
  Թեմա՝ Պատգամավորի իմունիտետի որպես վերջինիս գործունեության սահմանադրաիրավական երաշխիքի որոշ հիմնահարցեր